Los Perezoff del Tívoli 

1

Los Perezoff del Tívoli

2

1 n.c.  
2 n.c. Los Perezoff
3 < 28/12/1900  
 
Perá demá's preparan al Tívoli (Circo Equëstre) duas funcions extraordinarias. A la tarde hi haurá l'acostumada matinée parisien, ab regalos als nens, y a la nit la funció de moda, en la que debutarán els cinch Perezoff ab una escena nova de la seva creació.
La veu de Catalunya, Barcelona, dimecres 14 de novembre de 1900, p. 2.
4 EspagneBarcelone  

3

 28/12/1900 EspagneBarcelone  Ekadsographe Los Perezoff del Tívoli

4

Contacts