Une rue à Tokyo

982

1

Une rue à Tokyo

LUM 1898-02

2

1 Lumière 982 (AS 1288)  
2 Tsunekichi Shibata  
3 [04/1898] 17m 
4 Japon, Tokyo, Quartier de Ginza, Honshu  

3

       

4

Contacts